Podręczniki szkolne, czyli?

Posted by on paź 3, 2015 in młodzież, podręczniki

Podręczniki i ich funkcje

Bez względu na to czy są to tanie podręczniki czy droższe ich wspólną i najważniejszą funkcją jest funkcja dydaktyczno – wychowawcza. Jest to funkcja, od której zależy przekazywanie informacji w skróconej formie i ich utrwalanie. Funkcja dydaktyczno – wychowawcza gwarantuje również definiowanie problemów, a także aktywizację uczniów do podejmowania dodatkowych działań. Jest to funkcja, która łączy się z założeniami innych funkcji np. informacyjnej, samokształceniowej, badawczej.

Podręczniki szkolne, czyli?


Autor zdjęcia: BCcampus_News

Podręczniki są to książki przeznaczone do celów dydaktycznych. Ich forma to najczęściej wykład, którego zadaniem jest systematyzacja informacji, wiadomości z danej dziedziny. Podręczniki szkolne muszą być dostosowane nie tylko do programu, wymagań zawartych w podstawie programowej, ale przede wszystkim do wieku i poziomu odbiorcy, czyli ucznia. Wszystkie treści muszą być dobrane metodycznie.